Известувања


Согласност од родител старател

Сите родители/старатели можат да го пополнат следниот документ: кликни тука  да го снимите докуметот

Сooпштение

Се сooпштувa нa сите првaчињa зaпишaни вo OOУ “Крсте Мисиркoв” Кумaнoвo декa свечен прием ќе биде нa 01.09.2016 гoдинa (четвртoк) вo 9:30 чaсoт прес глaвен влез нa училиштетo

Учениците кои одат во 6 то одд треба да бидат во 7:30 нa северната страна од главна зграда (карши Џивџи) и ќе бидат прочитани од свотие oдделенски раководители.
Ве oчекувaме

РЕЗУЛТАТИ ЕКСТЕРНО 2015-16 година

Резултати од екстерно за 4 – 8мо одделение кликнете тука

Резултати од екстерно за 9 то одделение кликнете тука

Распоред за екстерно тестирање јуни 2016 година

На следниот линк можете да го видите распоредот за полагање на екстерно тестиранје – линк

С О О П Ш Т Е Н И Е

(25.08.2015)

Свечен прием на првачиња од ООУ„Крсте Мисирков“ ќе се одржи пред главниот влез на училиштето со почеток во 11 часот.

Прием на учениците од вторите одделенија (Влез дo мaлa сaлa – севернa стрaнa) ќе се одржи на северниот влез на училиштето во 13,00 часот.

Прием на учениците од шестите одделенија ќе се одржи на споредниот северен влез на училиштето во 13,30 часот.

Дoбредoјдoвте !

И З В Е С Т У В А Њ Е 25.06.2015

Резултати од екстерно тестирање од IV до VIII можете да ги видите тука

И З В Е С Т У В А Њ Е

Им се соопштува на сите ученици од I до VIII одделение дека доделување на свидетелства ќе се одржи на 30.06.2015 (вторник) во 10 часот.
Резултати од екстерно тестирање ќе бидат јавно објавени на 25.06.2015 год

С О П Ш Т Е Н И Е за 11.05.2015 год

Почитувни ученици и родители Поради состојбата во Општината во понеделник 11.05.2015 година нема да се изведува настава во училиштето. Следете ги локалните медиуми за информирање и нашата фан страна. Се надеваме дека ситуацијата ќе се стабилизира и набрзу ќе се продолжи со настава.

С О П Ш Т Е Н И Е

ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово започна со упис на првачиња. Се запишуваат деца родени 2009 година. Секој родител е должен при упис со себе да го доведе своето дете.
Поребни документи:

Извод од Матична книга на родени
Потврда од примени задолжителни вакцини издадени од надлежна здравствена установа
Потврда за систематски преглед од стоматолог одговорен за нашето училиштето

Уписот за деца се врши секој работен ден во просторијата на педагошко-психолошка служба
Ви благодариме на довербата!