Известувања


 

 

Анкета за IX одделение кликни тука

Евидентни листови  во pdf формат кој можете да ги пополните електронски:

Од I до III одделение кликнете тука.

Од IV доVI одделение кликнете тука.

Од VII до IX одделение кликнете тука.

 

Во случај ако не можете да го отворите pdf фајлот инсталирајте го програмот adobe reader, за инсталација кликни тука.

Напомена: отварајте го фајлот од каде е снимен а не преко интернет прелистувач.

 

 

 

 

Согласност од родител старател

Сите родители/старатели можат да го пополнат следниот документ: кликни тука  да го снимите докуметот